Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ temeljna je i najstarija danas postojeća kulturna ustanova Bošnjaka, s tradicijom dugom više od jednog stoljeća, i suštinski ima karakter bošnjačke kulturne matice. BZK „Preporod“ Travnik je općinska organizacijska jedinica – podružnica Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Bosni i Hercegovini koja djeluje na teritoriji općine Travnik, a kao dio cjeline Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Bosni i Hercegovini kao svjetske kulturne zajednice Bošnjaka.

Rad BZK „Preporod“ Travnik započinje već nakon prvih demokratskih izbora u Bosni i Hercegovini kao jedne od prvih osnovanih „Preporodovih“ podružnica nakon obnoviteljske skupštine Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Bosni i Hercegovini, kada se nesebičnim angažmanom i doprinosom mnogih travničkih bošnjačkih intelektualaca uspostavljaju općinsko društvo i organizacija potrebni za djelotvornu bošnjačku kulturnu cjelovitost, razvijanje i jačanje patriotske svijesti i znanja o narodnoj cjelovitosti.

BZK „Preporod“ Travnik utemeljila je kulturnu manifestaciju „Dani šejha Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka“ 1993. godine. Cilj ove kulturne manifestacije je organizacija književnih i kulturnih sadržaja koji afirmiraju i propagiraju ukupne vrijednosti bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti i kulture, te afirmacija i popularizacija književnog djela Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka.

BZK „Preporod“ Travnik osnovala je i pokrenula časopis „DIVAN“ 1993. godine, koji sa 60 objavljenih brojeva danas predstavlja najznačajnije kulturno glasilo Bošnjaka općine Travnik, ali i Srednjobosanskog kantona. „DIVAN“ recenzirani časopis otvoren najprije za mlade znanstvenike i istraživače iz oblasti bošnjačke i bosanskohercegovačke kulture, umjetnosti, folklora, tradicije, književnosti, historije, bosanskoga jezika i slično, ali i svojevrstan ljetopis produkcijske kulture i kulturne baštine općine Travnik i regije Srednja Bosna.

Puni naziv društva: Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ – Općinsko društvo Travnik

Skraćeni naziv društva : BZK „Preporod“ Travnik

Sjedište: Bosanska br. 119, Travnik 72270, Bosna i Hercegovina

Ciljevi društva

Ciljevi BZK „Preporod“ Travnik ekvivalentni su ciljevima Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Bosni i Hercegovini, a to su posebno:

 • razvijanje i snaženje svijesti o ukupnosti bošnjačke kulture u svjetskoj zajednici kultura;
 • istraživanje i predstavljanje svih sadržaja bošnjačke kulture u okviru nastojanja Bošnjaka da sebi osiguraju ravnopravan položaj u svjetskoj zajednici naroda;
 • uspostavljanje i razvijanje društava, organizacija i ustanova potrebnih za djelotvornu bošnjačku kulturnu cjelovitost;
 • razvijanje i jačanje patriotske svijesti i znanja o narodnoj cjelovitosti, posredstvom snaženja osjećanja odgovornosti svakog pojedinca prema nacionalnoj cjelovitosti te odgovornosti nacionalnih organizacija, društava i ustanova prema svakom pojedincu;
 • izgradnja uvjeta nacionalne organiziranosti u kojima će Bošnjaci preuzeti odgovornost za sve svoje ciljeve, gdje god je to moguće, uz uvažavanje svih prava drugih u pravednom međunarodnom poretku;
 • povezivanje svih bošnjačkih organizacija, društava i ustanova u svjetsku zajednicu koja će biti sposobna da istražuje i razrješava najvažnije zadaće bošnjačke kulture;
 • uspostavljanje prijateljskih veza sa svim organizacijama, društvima i ustanovama drugih naroda u zemlji i svijetu, u cilju saradnje i međusobnog pomaganja;
 • razvijanje svijesti i organizacijskih oblika koji će doprinositi da najugroženiji dio bošnjačkog naroda bude štićen u okviru organizirane cjeline bošnjačkog naroda;
 • upoznavanje i sprečavanje djelovanja svih oblika protivbošnjačkih ideologija i organizacija;
 • osiguranje nezavisnosti u svim područjima kulturnog života gdje je to moguće i ravnopravne saradnje sa svim narodima u zemlji i svijetu, na temelju međusobnog poštivanja i promicanja pravednog i mirnog dijaloga;
 • preuzimanje i razvoj pozitivnih iskustava svih drugih naroda, organizacija, društava i ustanova, kako bi ona postajala sastavni dio bošnjačke kulture;
 • predstavljanje i tumačenje svih postignuća bošnjačke kulture koji čine dio opće kulturne riznice svijeta.

Djelatnost društva

Djelatnost BZK „Preporod“ Travnik ekvivalentna je djelatnosti Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Bosni i Hercegovini, a to je posebno:

 • istraživanje i afirmiranje svih postignuća bošnjačke kulture, a posebno onih koja čine dio opće kulturne riznice svijeta;
 • istraživanje i predstavljanje historijskog, kulturnog, književnog, umjetničkog, tradicijskog i društvenog razvoja Bošnjaka od najstarijih vremena do danas te objavljivanje i prikazivanje rezultata ovog djelovanja, a radi afirmacije i popularizacije historije, kulture, književnosti, umjetnosti, tradicije i društvenih vrijednosti Bošnjaka;
 • poticanje razvoja nacionalnih naučnih disciplina kod Bošnjaka u Bosni i Hercegovini i domovinskim zemljama;
 • upoznavanje putem organizirane izdavačke djelatnosti široke javnosti sa svim kulturnim, a posebno naučnim, književnim, umjetničkim i tradicijskim ostvarenjima Bošnjaka kroz čitavo razdoblje njihovog postojanja;
 • istraživanje u oblasti historije Bosne i Hercegovine i Bošnjaka, bosanskog narodnog i književnog jezika, uključujući i njegovo standardiziranje i normiranje, kao i istraživanje u oblasti bošnjačke usmene i pisane književnosti, folklora, etnologije i etnografije, antropologije, kulturologije i drugih srodnih naučnih, a posebno humanističkih i društvenih disciplina;
 • istraživanje ostvarenja bošnjačkih autora iz oblasti filozofije, sociologije, politologije, prava, ekonomije i drugih, a posebno humanističkih i društvenih disciplina, bez obzira na kojem su jeziku pisana;
 • predstavljanje Bošnjaka u umjetničkom životu naše zemlje i izvan njenih granica, a posebno u domenu pozorišta, filma, muzike, slikarstva i sl.;
 • organiziranje naučnih projekata, naučnih skupova, književnih večeri, teatarskih predstava, izložbi iz područja likovne umjetnosti, koncerata itd.;
 • istraživanja, sakupljanja i objavljivanja podataka i dokumentacije o genocidu i zločinima nad Bošnjacima;
 • osnivanje i vođenje organizacija i ustanova koje su trajna ili privremena potreba bošnjačkog naroda radi proučavanja navedenih oblasti;
 • ustanovljenje i dodjela nagrada za najbolja naučna, književna i umjetnička djela, odnosno kulturni rad unutar bošnjačkog kulturnog kruga;
 • ustanovljenje nagrada za najbolje radove učenika i studenata u vezi s kulturom Bosne i Hercegovine i Bošnjaka;
 • stipendiranje ili na drugi način ostvareno pomaganje uspješnih učenika, studenata, istraživača i sl.;
 • sve ono što su i druge djelatnosti od značaja za bošnjačku kulturu.